Ravnice

a

Urbanistički projekt zone Ravnica, Zadar
Natječajni rad, 2007.
Iva Letilović, Igor Pedišić

Četiri urbane cjeline bile su obuhvaćene zonom natječaja, a svaka ima drugačiji prostorni, funkcionalni i oblikovni karakter, te u ovom projektu i različit koncept, koji poštuje značajke zatečenog prostora. Ravnice, najveća među cjelinama, područje je bez jasnog identiteta i urbanističkog koncepta, izrazito heterogeno izgrađeno. Dominira snažno prisustvo gradskih bedema i utvrde, te protezanje između "dva mora" (uvale Jazine i vanjske obale "poluotoka"). Međutim, upravo je ovdje moguća najveća urbana promjena, jer se na Ravnicama postupno stvara novo središte s prepoznatljivim identitetom i morfologijom.

Nova morfologija reinterpretacija je gradske strukture poluotoka, koja nastaje modeliranjem praznina u puninama, što za posljedicu ima postanak jasno definiranih trgova i uskih pješačkih ulica. Takva morfologija najslikovitije afirmira temu sunca i sjena, karakterističnu za ovo područje. Nove Ravnice su projektirane kao jedinstvena, oblikovno homogena, samodostatna i zaokružena cjelina, čime je zatvoren niz koji sa zapada započinje "poluotokom", a nastavlja se s utvrdom. "Poluotok" je dobio protutežu u novom centru koji bi mogao udomiti sve funkcije neprikladne za arhitekturu "poluotoka".