ZTC Biograd

a

Zdravstveno-turistički centar, Biograd na Moru
Natječajni rad, 2014.
Iva Letilović, Igor Pedišić

Koncept arhitektonskog dijela projekta maksimalno afirmira zatečene kvalitete lokacije, atraktivne vizure i prirodni pejzaž borove šume, koja je inače zaštitni znak Biograda.  Namjera projekta je pretvoriti čitavu zonu obuhvata u park šumu koja će stvoriti ugodan i miran, gotovo arkadijski mikroambijent s mogućnošću što duljeg boravka na otvorenome za korisnike Zdravstveno-turističkog centra.

Dominantni element ZTC-a je volumen izdignut nad tlom, veliki paviljon koji kroz krošnje stabala lovi svjetlo, sunce i pogled. U njemu su smješteni Znanstveno-nastavni, te Rekreacijski i wellness-spa centar. Svojim tlocrtom paviljon definira vanjske prostore u parteru koji su središte vertikalne tripartitne podjele. Bazu centra čini djelomično ukopana lamela u kojoj je smješten Centar za koštano-zglobne bolesti sa svim sadržajima koji su predviđeni programom. Na razini prizemlja, između djelomično ukopane lamele i volumena izdignutog nad tlom, nalazi se stakleni "box" u kojem su smješteni zajednički ulazni prostor za sva tri centra, kao i ulazni prostor Rekreacijskog i wellness-spa dijela.