CROMARIS
CROMARIS
Client: Cromaris
Project: 2014.
Iva Letilović, Igor Pedišić

Pogoni mrijestilišta i matičnjaka tvrtke Cromaris u Ninu nalaze se na iznimno osjetljivoj lokaciji, gotovo uz same ninske bedeme, a istodobno i na rubu dojmljivog artificijelnog pejzaža ninskih solana. U dolaznoj i odlaznoj vizuri pogon postaje pogon slikovitom gradiću s jedne strane i obraslom pejzažu bazena solane s druge.

Upravo iz tog razloga ovaj arhitektonski zadatak imao je specifičnu težinu koja nadilazi oblikovanje volumena i pročelja jedne industrijske hale. Zbog toga smo odlučili metodom mimikrije eliminirati pojavnost hale i pretvoriti ju u crtu, treperavu siluetu na obzorju.

Završnu ovojnicu hale čine svežnjevi cinčanih cijevi koji anonimnoj betonskoj hali daju sasvim drugačiji izgled. Stilizirano, artificijelno cjevčano šiblje dematerijalizira ovaj industrijski volumen i pretvara ga u dinamičan mobil kojeg pokreće sunce putujući od istoka prema zapadu. Vjetar, ne povjetarac, pokreće vrhove cijevi i stvara dojam treperavosti pročelja koje se stapa s močvarnim pejzažom solane.

Back to the top