Holokaust
Holokaust
Client:
Project:
Petar Barišić + Iva Letilović, Igor Pedišić

Zona obuhvata tlocrtno je podijeljenja u tri dijela: dvije nejednake hortukulturno uređene zone, te središnju zonu definiranu uzdignutim platoom dimenzija 25×25 metara i 17 skulptura maslina. Sve tri zone čine cjelinu u kojoj zelene zone sa živim stablima pojačavaju dojam koji stvaraju neživotna stabla koja izrastaju iz crnila centralnog platoa.
Plato je formiran od prefabriciranih armiranobetosnkih dijelova, završno obrađenih dekorativnim asfaltom sa sitnim crnim agregatom /0-4 mm/ i dodacima koji mu omogućavaju tvrdoću na visokim temperaturama.

Cijeli plato se izvodi poput kompjutorskog poda uzdignutog iznad temeljne ploče i na taj način se oslobađa prostor za smještaj mehanizma koji u određenim vremenskim periodima izaziva vibraciju poda.
U zelenim zonama sva postojeće stabla se zadržavaju, a na preostalim zelenim površinama planira se trava. Klupe za posjetitelje smještaju se isključivo u zelenu zonu i izvedene su, kao i pripadajuće pristupne pasarele od impregnirane hrastovine i bojane inox nosive podkonstrukcije.

Back to the top