Market u Martićevoj,
Zagreb, 2016
Stalni postav antike,
Arheološki muzej Zadar, 2013.
Palača Cedulin,
Zadar, 2017
Kneževe Krletke,
Zadar, Privremene izložbene dvorane, Kneževa palača, 2011.
Kuća za odmor,
Silba, 2015.
Mali arsenal,
Zadar,
Crkva UBDM,
Škabrnja, 2005.
Poslovna zgrada Trokut,
Zadar, 2005.
5 kućica na Silbi,
Silba, 2011.
Kneževa Palača,
Zadar,
POS Otruševec,
Višestambena zgrada socijalnog stanovanja, 2004.
CROMARIS,
Pogon mrijestilišta i matičnjaka, Nin, 2014.
Back to the top