Višestambena zgrada socijalnog stanovanja
Višestambena zgrada socijalnog stanovanja
Client: Ministarstvo graditeljstva RH
Project: 2003.
Iva Letilović, Morana Vlahović

Pri projektiranju građevine u Krapinskim Toplicama u konceptu i oblikovanju korišteni su elementi lokalne tradicionalne arhitekture. Tipološki, građevina je na razmeđi stambenog niza i višestambene zgrade. Stanovi, razloženi u polurazine, svaki sa zasebnim ulazom i većina njih s vrtom, sugeriraju male obiteljsku kuće. Građevina volumenom asocira na golemi kozlec, gospodarsku zgradu autohtone seoske arhitekture. Galerija i potez balkona izražavaju temu ganjka, drvenog trijema duž pročelja, jednog od karakterističnih elemenata tradicionalne stambene arhitekture. Svi navedeni elementi preoblikovani su u skladu s današnjim vremenom i funkcijom. Tamnosmeđa boja na pročelju memorija je na drvenu arhitekturu ovog podneblja.

Back to the top